Bouw voertuigen moeten op kenteken

Bestaande wielladers, mobiele graafmachines en andere zogeheten MMBS’en moeten vóór 20 mei 2020 zijn geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De afkorting MMBS betekent: mobiele machines met beperkte snelheid.

Sneller dan 25 kilometer? Dan kenteken

Als op de openbare weg sneller wordt gereden dan 25 kilometer per uur, is een kentekenplaat verplicht.

Alle nieuwe machines moeten direct een kentekenplaat krijgen vanaf het moment dat de wet van kracht is. Het kabinet hoopt dat de wet eind 2019 in werking kan treden.